Kupec ima štirinajst (14) dni časa, da sporoči prodajalcu na kontaktni naslov, da odstopa od pogodbe, pri čemer mu ni potrebno navajati razloga. 

Blago mora kupec vrniti v tridesetih (30) dneh po sporočilu o odstopu od pogodbe na svoje stroške. Prav tako se šteje za odstop od pogodbe, če kupec vrne prejeto blago v roku za odstop od pogodbe štirinajst (14) dni brez posebnega sporočila o odstopu. Priložena mora biti kopija računa.

Vračilo kupnine se izvede najkasneje v roku 14-ih dni od prejetja vrnjenih artiklov na TRR kupca.